Groningse studie: Gendertwijfel komt vrij veel voor bij jongeren – Huisartsenpraktijk Usquert – Usquert

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Usquert

In januari 2024 is Rosa van den Hoogen van start gegaan als vaste waarneemarts op maandag

Sinds oktober is er om de twee weken op vrijdagmiddag een spreekuur voor o.a.: Reisadvies en reisvaccinaties, rijbewijskeuringen en preconceptioneel advies. Dit speciale spreekuur wordt gehouden door Bob Meijer, oud-huisarts van Warffum. Het spreekuur is uitdrukkelijk niet bedoeld als 'gewoon spreekuur'. Zie ook het nieuwsbericht hierover

Ons Patiëntenportaal is 'live', en te vinden op de homepage onder 'Patiëntenomgeving'  Dat beveiligde portaal kun je o.a. gebruiken om vragen te stellen, herhaalrecepten aan te vragen en afspraken te maken. Geleidelijk aan zullen die verschillende functies worden uitgebreid

Onze praktijk  is voor huisartsenzorg èn apotheekzorg NPA gecertificeerd

Denk je wel eens na over je wensen ten aanzien van zorg, ook voor 't geval je dat niet meer goed duidelijk zou kunnen maken? Kijk op 'wensen voor zorg en behandeling'

Zorg goed voor je eigen gezondheid; maar ook voor de aarde en toekomstige generaties: Het klimaat

Bij inschrijven in de praktijk: Graag bij 'Opmerkingen' je BSN-nummer vermelden

Huisartsenpraktijk Usquert
Biewemastraat 25 9988 RW Usquert

Terug naar overzicht

Groningse studie: Gendertwijfel komt vrij veel voor bij jongeren

Terwijl ongeveer 10 procent van de jonge pubers er wel aan denkt van het andere geslacht te willen zijn, is dat op (jong)volwassen leeftijd duidelijk minder vaak het geval. Een groep onderzoekers van het UMCG heeft hun onderzoek over twijfel over de eigen genderidentiteit bij pubers en jongvolwassenen recent gepubliceerd in Archives of Sexual Behaviour.

Aan het onderzoek hebben zo’n 3000 jongeren van hun 11de tot hun 26ste jaar meegedaan. Aan de jongeren werd om de paar jaar gevraagd of ze van het andere geslacht zouden willen zijn. Op 11-jarige leeftijd gaf 11 procent van de ondervraagden dat inderdaad aan. In de loop der jaren werd dat percentage lager, en rond hun 25ste jaar gaf nog 4 procent aan van het andere geslacht te willen zijn.

Er leken drie verschillende groepen te zijn: bijna 80 procent had gedurende de gehele periode geen twijfel, bijna 20 procent had een afnemende twijfel over hun genderidentiteit; bij 2 procent nam de twijfel in die periode juist toe. De laatste groep bestond meer uit meisjes dan uit jongens. Degenen die weleens aan hun genderidentiteit twijfelden, hadden vaker een negatief zelfbeeld, meer psychische problemen, en vaker een niet-heteroseksuele oriëntatie, dan degenen die niet twijfelden.

De resultaten van het onderzoek tonen dat het relatief vaak voorkomt dat jongeren vragen hebben rondom genderidentiteit, en dat het niet ‘gek’ is om op die leeftijd over je genderidentiteit te twijfelen.

Publicatiedatum: 12-03-2024