Welkom

Welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Usquert. Kijk gerust wat rond op de site, en kijk ook eens bij de 'hyperlinks' (onderaan deze pagina), waar leuke en interessante andere websites te vinden zijn.

Zoals per mei 2018 vereist via de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft De Pool passende maatregelen getroffen. Kijk ook op de website bij 'Praktische informatie': Privacy reglement.

'Lokatie Oost': Zoals u vast al weet is de praktijk uitgebreid, op de plek van de oude peuterspeelzaal. In de nieuwe spreekkamers zijn praktijkverpleegkundige Wilma Scholte Albers, POH-GGZ Anneke de Boer en physician-assistant-in-opleiding Marja Huijbregts werkzaam.

Tegenwoordig zijn er bij De Pool ook spreekuren van een 'Ondersteuner Jeugd en Gezin' (OJG), namelijk Marike Alferink. Ze is beschikbaar voor vragen rondom opvoeding en gedrag bij kinderen en jongeren.

Landelijk Schakel Punt:
Kijk op www.ikgeeftoestemming.nl en www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Home

Het samenwerkingsverband De Pool van 'eerste lijns zorgverleners' waaraan onze praktijk deelneemt: www.depooleerstelijnszorg.nl