Welkom

Welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Usquert

Er zijn nogal wat verschuivingen in de praktijk wat betreft medewerkers. 'Onze' enthousiaste apothekersassistente Jolanda Roggeveld heeft een erg leuke baan gevonden in het UMCG. Een nieuwe medewerker in Usquert is Esther Brontsema; ze is sinds 2019 aan het werk als doktersassistente in Usquert

Ook praktijkverpleegkundige Wilma Scholte Albers is een nieuwe uitdaging aangegaan; de soortgelijke zorg die ze in onze praktijk heeft geleverd, gaat ze nu opzetten in een groepspraktijk in Groningen. In april is ze gestart met haar nieuwe baan in Groningen. Door geheel andere omstandigheden heeft ze de laatste maanden niet meer kunnen werken in Usquert. Ze wil graag laten weten dat ze met veel plezier gewerkt heeft in onze praktijk, en wenst iedereen het allerbeste!

Exact hetzelfde geldt voor praktijkmanager Erwin Kok; z'n ijverige werk zet hij in dezelfde praktijk als Wilma voort!

Maran van der Lei heeft de functie van Wilma Scholte Albers vanaf mei 2019 overgenomen

Landelijk Schakel Punt / Volg je Zorg: Kijk op www.volgjezorg.nl 

Het samenwerkingsverband De Pool van 'eerste lijns zorgverleners' waaraan onze praktijk deelneemt: www.depooleerstelijnszorg.nl

Zoals per mei 2018 vereist via de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft De Pool passende maatregelen getroffen. Kijk ook op de website bij 'Praktische informatie': Privacy reglement

nieuws