Welkom

Welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Usquert

In september en oktober 2018 kijkt dokterassistente-in-opleiding Joyce Hoek mee in onze praktijk

Gedurende het schooljaar 2018/2019 loopt verpleegkundige Wendy Strating haar stage bij Wilma Scholte Albers, in het kader van haar opleiding Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk

In 'Lokatie Oost' zijn praktijkverpleegkundige Wilma Scholte Albers, POH-GGZ Anneke de Boer en Physician-assistant-in-opleiding Marja Mensen werkzaam. En uiteraard ook Wim Marquering, fysiotherapeut/manueel therapeut van 'De Ommelanden'

Tegenwoordig is er bij de huisartspraktijken van De Pool een spreekuur 'OJG', Ondersteuner Jeugd en Gezin. Marike Alferink, psycholoog, doet dat spreekuur in de praktijk te Waffum. Ze is beschikbaar voor vragen rondom opvoeding en gedrag bij kinderen en jongeren

Landelijk Schakel Punt / Volg je Zorg: Kijk op www.volgjezorg.nl 

Het samenwerkingsverband De Pool van 'eerste lijns zorgverleners' waaraan onze praktijk deelneemt: www.depooleerstelijnszorg.nl

Zoals per mei 2018 vereist via de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft De Pool passende maatregelen getroffen. Kijk ook op de website bij 'Praktische informatie': Privacy reglement