Klachtenregeling

Klachtenregeling Huisartsenpraktijk Usquert

 

Advies van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

 

Indien u ontevreden bent en/of een klacht heeft over een handelswijze en/of een medewerker in de Huisartsenpraktijk Usquert, dan kan dit worden geuit bij een (andere) medewerker van de praktijk.

Dit geldt ook voor klachten over de Doktersdienst Groningen (DDG), hoewel u daarvoor ook naar de website van de DDG kunt gaan (www.doktersdienstgroningen.nl).

Naar aanleiding hiervan zal de klacht worden onderzocht, en zal contact met de klager worden gezocht om de klacht te bespreken, en zal worden geprobeerd om tot een oplossing te komen.

Ook zullen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht worden besproken.

 

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen

Uw huisarts stelt het over het algemeen op prijs indien hij of zij de gelegenheid krijgt (de oorzaak van) uw klacht met u te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistent(e), de waarnemer of de huisartsenpost gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

Als er niet oplossing naar tevredenheid is bewerkstelligd, dan wordt de klager uitgenodigd om zijn klacht voor te leggen aan de klachtencommissie:

 

Indienen van de klacht

U kunt contact opnemen met de praktijk, dan wel mondeling, dan wel telefonisch, dan wel schriftelijk. Ook kunt u via de website van de praktijk een klachtenformulier invullen (op de homepage van de praktijk staat onder het '+'- teken deze informatie over de klachtenregeling, en ook een link naar een online-klachtenformulier). Overige adresgegevens van de praktijk staan op de site vermeld. Er zijn ook klachtenformulieren in de praktijk aanwezig.

Het kan zijn dat een gesprek met de huisarts/zorgaanbieder niet tot een oplossing heeft geleid of in uw geval niet van toepassing is. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk of via een online klachtenformulier in de Nederlandse taal indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Een klacht kan niet telefonisch worden ingediend. Wel kunt u de medewerkers bellen met vragen over uw klacht en/of advies.

 

Contact Klachtencommissie

Voor het indienen van een klacht of advies kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA  Eindhoven

 

Tel.nr. 088-0229100

 

www.skge.nl/patienten

info@skge.nl

Online klachtenformulier:  www.skge.nl/patienten

 

Andere mogelijkheden

De Klachtencommissie kan geen bindende maatregel of straf opleggen, of bijvoorbeeld een schadevergoeding toekennen. Hiervoor zal men naar het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg moeten worden verwezen of naar de civiele rechter.

Adres Regionaal Tuchtcollege:

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen
Postbus 11144
9700 CC Groningen

Tel.nr. 050-5992641

https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/

 

U kunt uw klacht ook melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg, dat is onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij veel of bij ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder (huisarts of andere arts of hulpverlener) kan de Inspectie ingrijpen, ter bescherming van het algemeen belang.
Melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg kan schriftelijk en online.

Landelijk Meldpunt Zorg
Postbus 2115
3500 GC Utrecht

www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home