Visites

U kunt tussen 08.30 uur en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen op 0595-422831.

Om een goede inschatting van de situatie te verkrijgen zal de assistente vragen naar de reden van het huisbezoek.

Omdat er in de praktijk vaak betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn is het, indien mogeijk, beter om naar de praktijk te komen.