Spreekuur

Elke werkdag is er spreekuur, uitsluitend volgens afspraak

Een afspraak kunt u maken tussen 08.30 uur en 12.00 uur (koffiepauze 10.00 - 10.30uur)

Voor het maken van afspraken kunt u bellen met 0595-422831

 

U krijgt dan een keuzemenu:

- Keuze 1: Alleen voor spoedgevallen, u wordt direkt doorgeschakeld naar de spoedlijn

- Keuze 2: De receptenlijn, voor het aanvragen van herhaalmedicatie

- Keuze 3: Afsprakenlijn ('s ochtends)

- Keuze 4: Uitslagenlijn

- Keuze 5: Assistentenlijn (gehele dag; middagpauze 12.00-14.00uur)

- Indien u geen keuze maakt, wordt u automatisch doorverbonden met de assistente.

 

De assistente zal u vragen naar de reden van uw komst om het spreekuur zo goed mogelijk in te kunnen plannen

Wilt u meerdere zaken bespreken of denkt u langer dan 10 minuten nodig te hebben, maak dit dan kenbaar aan de assistente s.v.p.